Вашият курс ще бъде с 2 пункта по-добър от този обявен в момента на бюрото.

    условията